Skip to content

September 2022

Cross marketing và multi marketing có giống nhau

CROSS-CHANNEL VS MULTI-CHANNEL

Đó giờ cứ nghĩ 2 thuật ngữ này là một và thậm chí đi làm cũng được nghe cross-channel hay omni channel nhiều hơn nhưng vừa rồi mình đã được khai sáng về sự khác nhau của 2 từ này. Cùng xem thử bạn có nghĩ giống mình không?