Skip to content

June 2023

NGƯỜI ĐỒNG CAMP (CAMPAIGN)

Thoắt cái đã bước sang năm thứ 5 đi làm, vẫn gắn liền với campaign (chiến dịch) như một cái duyên từ chiếc job Cali năm nào nên hôm nay mình dành 1 topic để nói về những người đồng camp cộng khổ với mình suốt thời gian qua.