Skip to content

August 2022

Lead generation và định dạng nội dung ở top funnel

PHỄU MARKETING VÀ ĐỊNH DẠNG NỘI DUNG BẠN CẦN THỬ

Chiến lược nội dung hỗ trợ cho funnel thu hút khách hàng tiềm năng theo nhiều cách khác nhau. Một số nội dung xây dựng nhận thức, thu hút công chúng mục tiêu chú ý đến thương hiệu. Một số nội dung khác xây dựng lòng tin và trực tiếp kích hoạt khách hàng tiềm năng. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều biết rằng nội dung cụ thể ảnh hưởng đến các phần cụ thể của chuỗi funnel.

5 LOẠI CONTENT BIẾT RỒI NHƯNG ĐỌC THỬ XEM CÓ GÌ HAY KHÔNG?

Vẫn tiếp tục chuyên mục “Cần-ten cần-tun” trong số trước, mình đã quay trở lại rồi đây sau khi thấy em bé trong team vật vã khi viết nội dung. Sẽ có rất nhiều cách phân loại content khác nhau và trong bài viết này mình sẽ chia sẻ kiểu phân loại dựa vào xuất xứ “Content này ở đâu ra vậy?”