Skip to content

September 2021

harvie đi học đại học

ĐẠI HỌC HAY HỌC ĐẠI?

Mình nghĩ điều may mắn nhất với mỗi người chính là biết được đam mê hay ước muốn của mình trước khi bắt đầu học đại học. Nhưng nếu bạn vẫn chưa xác định được định hướng thì hãy xem bài viết này nhé!