Skip to content

3HMASK – VINH TIEN

The 1st project that I gathered a freelance team. The idea is to make mask became “New Normal” in our life 

Role: Account & Social Content Idea

Content execution: Ho Quang Long

khau-trang-3H
khau-trang-3h-chong-dich-covid
day-la-mask-viet
Chúng ta của hiện tại ….
Đã không còn bị động với dịch bệnh nữa.
Chúng ta biết cách để đồng lòng cùng nhau vượt lên mọi khó khăn.
Không ngại virus cản trở cuộc sống, để tận hưởng từng phút giây với thật nhiều ý nghĩa và trải nghiệm.