Skip to content

July 2023

NGƯỜI LÀM CAMP (CAMP CHỊU)

Còn nhớ cái năm là junior, bản thân luôn tự ti vì xung quanh các anh chị quá giỏi đến nỗi từng có lúc muốn xăm cái dòng chữ “forever junior”. Thực ra ý nghĩa của dòng chữ đó để nhắc nhở mình lúc nào cũng mang tinh thần của người không biết gì, còn non và xanh để luôn có tư duy mở với mọi kiến thức.