Skip to content

April 2023

Maison Online – The fashion world in the box (Production)

Khoảng thời gian được ở vị trí của một người làm brand đối mặt với nhiều áp lực khác bên cạnh câu chuyện ý tưởng và vì xuất thân cũng đã từng chiều lòng khá nhiều client ở vai trò freelancer cũng như agency trước đây khiến mình học được cách đồng cảm cho tất cả các đối tác trong dự án lần này. Đây là bài viết dài chia sẻ về trải nghiệm của mình lần này.