Skip to content

March 2023

PLANNER vs CREATIVE, LÀM CÙNG LÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Hổm giờ cũng nhiều người hỏi thực sự mình đang làm công việc gì. Công việc chính của mình thì sáng làm planner, tối lâu lâu creative freelancer. Do bắt đầu hustle lại nên cũng có hứng chia sẻ vài chuyện.